Lembaga Penasihat Syariah

Tun Dato’ Dr. Haji Mohd Salleh Abas

PENGERUSI

Dato’ Setia Haji Mohd Tamyes bin Abd. Wahid

AHLI LEMBAGA PENASIHAT SYARIAH

Prof. Emeritus Dato' Paduka Dr. Mahmood Zuhdi bin Haji Abd. Majid

AHLI LEMBAGA PENASIHAT SYARIAH

Prof. Madya Dr. Siti Mashitoh binti Mahamood

AHLI LEMBAGA PENASIHAT SYARIAH

Prof. Dato' Salleh Buang

AHLI LEMBAGA PENASIHAT SYARIAH

YAA Prof. Adjung Dato' Dr. Haji Mohd Na'im bin Haji Mokhtar

AHLI LEMBAGA PENASIHAT SYARIAH

Scroll to Top